הרשמה

 
 
 
השדות המסומנים ב * הם שדות חובה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרטים אישיים משתתף/ת

 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 

פרטי ההורים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנני מאשר/ת בזאת כי קראתי את נהלי ההרשמה וההשתתפות בחוגי הטניס בעמותת טניס לכולם 2019 חתימתי ע"ג דף זה יש בה את הסכמתי לנהלים האמורים.
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
אני מאשר/ת לצלם את בני/בתי ולפרסם את תמונתו/ה באתר טניס לכולם 2019 ולכל צורך אחר של העמותה
 
 
 
 
 
 
 

אישור בריאות

 
אני מאשר/ את השתתפותי/בני/ בתי במסגרת פעילות ספורטיבית מלאה בבית הספר לטניס הדס אזולאי ומצהיר/ה בזאת כי לא ידוע לי על שום בעיה בריאותית או מגבלות גופניות שבגללן לא י/תוכל הילד/ה לקחת חלק בפעילות .
במידה ויחול שינוי במצבו הבריאותי של בני/ביתי אדווח במיידי להדס אזולאי
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
*